Porady ekspertów EURALIS

Opis odmiany
ES Barocco

RZEPAK

Mieszaniec zrestorowany systemu OGURA

REJESTRACJA: Spodziewana Polska 2017

Dobra zimotrwałość i mrozoodporność

Zawartość tłuszczu w nasionach 47,5% S.M.*

Zawartość glukozynolanów 11,6 µM/g*

Wysoki potencjał plonowania: 55,2 dt/ha (+5,9 dt/ha w stosunku do wzorca)*

Wysoka odporność na osypywanie się

Zalecana gęstość wysiewu: 40 - 50 nasion/ m²

 
 
*Syntezy Wyników Doświadczeń Rejestrowych, COBORU 2015

PLON NASION W
REJONACH DOŚWIADCZEŃ
2015

Średnie plonowanie 2015-2016
Wzorzec: 43,2 dt/ha
(ES Valegro, Monolit, Visby, Arsenal)
(ES Valegro, Monolit, Atora, Arsenal)
ES Barocco – 49,1 dt/ha 114% Źródło*: Syntezy Wyników Doświadczeń
Rejestrowych, COBORU 2015