HISTORIA UPRAWY
GR Przemysław Stępniak

Lokalizacja: 54.344077

Całkowita powierzchnia uprawy: 16.620772