HISTORIA UPRAWY
Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.

2017-03-11


Prawie 100% przezimowanie roślin

Stan plantacji bardzo dobry. Niemalże 100% przezimowanie roślin. Spóźniona dawka azotu ze względu na brak możliwości wjazdu w pole. Na systemie korzeniowym widoczne objawy niedoboru Boru. Jesienią bor nie został dostarczony roślinom ze względu na złe warunki atmosferyczne. Długotrwałe opady deszczu. Lekkie uszkodzenia przez zwierzynę łowną.

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje