HISTORIA UPRAWY
GR Rafał Kuczyński

2017-03-20


Odpowiednie odżywienie pozwoli utrzymać potencjał.

Nawożenie azotem i borem pozwala na regenerację roślin wiosną oraz prawidłowy rozwój odpowiedniej liczby odgałęzień. Plantacja po zimie wygląda dobrze i zbilansowane nawożenie pozwoli utrzymać wysoki potencjał plonotwórczy.

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje