HISTORIA UPRAWY
GRH Żydowo

2017-03-03


Pomiar biomasy.

Pomiary różnicy w biomasie przed i po zimie są cennym narzędziem przy ustalaniu poziomu i terminów nawożenia azotem wiosną. Najlepiej, gdy pomiary takie przeprowadza się wraz z pobraniem prób gleby na zawartość azotu mineralnego. Pole to wymaga niewielkiego nawożenia startowego ze względu na niedużą biomasę i defoliację liści po zimie.

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje