HISTORIA UPRAWY
GR W. Brzozowski Mieniany

2017-03-03


Czekamy na możliwość przeprowadzenia nawożenia.

Na dzień wizyty nie przeprowadzono nawożenia wiosennego, ze względu na brak możliwości wjazdu w pole. Obsada po zimie na poziomie 45-50 roślin/m. Widoczne niedobory składników. Na przekroju korzenia brak wypełnienia niedobory boru.

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje