HISTORIA UPRAWY
GR Stanisławek Andrzej

2017-03-21


Widoczna reakcja na nawożenie.

Azot podany z siarką 10 dni temu spowodował, że rośliny intensywnie rozpoczęły regenerację. Niestety widoczne są niedobory boru, w związku z tym wskazane jest intensywne odżywienie plantacji zarówno w bor jak i inne mikroelementy.

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje