HISTORIA UPRAWY
GR Stanisławek Andrzej

2017-05-15


Kwitnienie w pełni

Stan plantacji dobry. Niewielkie uszkodzenia mrozowe po kwietniu. Brak widocznych uszkodzeń po przymrozkach majowych. 12-16 rozgałęzień - kwitnienie w pełni. Wykonano zabieg fungicydowy i insektycydowy.

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje