HISTORIA UPRAWY
GR Sender Tomasz

2017-08-02


Żniwa w pełni.

Terminowy siew i prawidłowa uprawa skutkują wysokim plonem ES Barocco na poziomie 4,86 t/ha przy wilgotności 7%.

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje