HISTORIA UPRAWY
GR Dariusz Klusko

2017-08-04


Trudne żniwa.

Pomimo trudnych warunków pogodowych ES Barocco plonowało na poziomie 2,8 t na hektar.

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje