HISTORIA UPRAWY
PPHU Karolin Sp. z o.o.

2017-08-01


ES Barocco powyżej średniej.

Trudne warunki w rejonie nie sprzyjały wysokiemu plonowaniu rzepaku. Jednak ES Barocco plonował na poziomie 3,2 t na hektar, co było lepszym wynikiem niż średnia w gospodarstwie.

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje