HISTORIA UPRAWY
Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.

2017-07-24


Blisko 5t z ha

ES Barocco wypadło bardzo dobrze na tle innych odmian z wysokim plonem 4,74 t/ha.

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje