HISTORIA UPRAWY
GR Przemysław Stępniak

2017-07-30


ES Barocco plonuje na poziomie 3,5 t/ha

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje