HISTORIA UPRAWY
GR Stanisławek Andrzej

2017-07-31


Blisko 4 t

Plon Es Barocco na poziomie 3,8 t z ha

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje