HISTORIA UPRAWY
GR Bartosz Głowacki

2017-07-31


Bardzo dobry plon

ES Barocco plonowało na poziomie 4,3 t/ha.

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje