HISTORIA UPRAWY
RSP Krywiatycze

2017-07-31


Trudne warunki, ale dobry plon.

Pomimo braków w obsadzie ES Barocco plonowało dobrze na poziomie 3,8 t/ha.

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje