HISTORIA UPRAWY
GR Mirosław Olczak

2017-04-14


Pierwsze pąki

Dobry stan plantacji po zimie. Brak elongacji szyjki korzeniowej i widoczne pierwsze pąki kwiatowe.

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje