HISTORIA UPRAWY
GR Mirosław Olczak

2017-08-02


Zbiory ES Barocco

ES Barocco plonowało na poziomie 3,7 t/ha przy wilgotności 8%.

Lista wpisów z plantacji Wszystkie plantacje