PORADY EKSPERTÓW EURALIS

Chroń swój rzepak przed insektami

Rzepak już od fazy liścieni jest atakowany przez wiele gatunków owadów szkodliwych, a żerowanie trwa praktycznie do nadejścia zimy. Część  ze szkodników ma tylko marginalne, lokalne znaczenie, ale kilka z nich stanowi ważne z ekonomicznego punktu widzenia zagrożenie. 

 

Szkodnik

Próg ekonomicznej szkodliwości

Chowacz galasówek

2-3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

Gnatarz rzepakowiec

1 larwa na roślinę

Mszyca kapuściana

Na brzegu plantacji 2 kolonie na m2

Pchełki ziemne

1 chrząszcz na 1 metrze bieżącym rzędu

Pchełka rzepakowa

3 chrząszcze na 1 metrze bieżącym rzędu

Rolnice

6-8 gąsienic na m2

Tantniś krzyżowiaczek

1 gąsienica na roślinę

Śmietka kapuściana

3-5 muchówek w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

Tabela 1. Progi ekonomicznej szkodliwości

 

 

 

Fot.1 Dobrą praktyką jest wystawianie żółtych naczyń do których nalatują szkodniki.

 

Duża liczba gatunków szkodliwych wymaga od producentów dużego zaangażowania w obserwacje polowe, jak również wiedzy z zakresu biologii szkodników i planowania ochrony przed nimi. Prowadzenie monitoringu pola daje możliwość wyznaczenia optymalnego terminu zwalczania – w oparciu o progi ekonomicznej szkodliwości (tab1).

 

Fot.2 Dzięki dużej powierzchni przylepiec skuteczniej wabi owady – łatwiej jest zaobserwować początek intensyfikacji nalotu szkodników.

 

Kluczowym problemem w ochronie rzepaku ozimego w okresie jesiennym jest brak możliwości stosowania zarejestrowanych zapraw insektycydowych. Skutkiem tego wymagane jest zastąpienie zaprawiania poprzez zwalczanie szkodników w zabiegach nalistnych, przez co pozbycie się owadów żerujących na korzeniach jest wręcz niemożliwe (fot3) mowa tu przede wszystkim o śmietce kapuścianej, której larwy żerują na korzeniu jak również chowaczu galasówku – larwy żerujące na naroślach korzeniowych oraz pchełce rzepakowej – larwy żerujące w nerwach, ogonkach liściowych, łodydze i szyjce korzeniowej. Owadom tym sprzyja ciepła i długa jesień.

 

 

Fot.3 Pomimo intensywnej ochrony insektycydowej plantacja i tak będzie porażona przez larwy śmietki kapuścianej.

 

Kolejnym problemem jest ograniczony wachlarz substancji aktywnych do zwalczania tylko niektórych gatunków (tab2).

 

Substancja aktywna

Insektycyd

Dawka (l/ha)

pchełka rzepakowa

pchełki ziemne

mszyca kapuściana

gnatarz rzepakowiec

Perytroidy (temperatura stosowania poniżej 20 °C)

deltametryna

Decis 2,5EC

-

0,25

0,35

-

deltametryna

Decis Mega 50EW, Delta 50EW

0,15

0,15

0,15

0,15

deltametryna

Khoisan 25EC

-

0,25

0,35

-

deltametryna

Patriot 100EC

-

0,065

-

-

lambda-cyhalotryna

Sparviero

0,075

0,075

-

-

Fosforoorganiczny + pyretroid (temperature stosowania powyżej 15 °C)

chloropiryfos + beta-cyflutryna

Pyrinex Supreme 262ZW

-

-

1,0

-

 

Tab2 Wybrane insektycydy zarejestrowane do zwalczania jesiennego szkodników rzepaku

Tak ograniczony arsenał środków chemicznych wymaga szczególnej uwagi podczas stosowania w okresie gdy pogoda jest kapryśna i mało przewidywalna.