PORADY EKSPERTÓW EURALIS

Słodyszek rzepakowy

Czarne chrząszcze z długości ciała około 2 mm z delikatnym niebieskawo-zielonym lub granatowym połyskiem – tego szkodnika producentom rzepaku przedstawiać nie trzeba. Słodyszek rzepakowy to jeden z najgroźniejszych szkodników w uprawie rzepaku ozimego. Bardzo niski próg szkodliwości (1-2 chrząszcze na roślinie w fazie zwartego kwiatostanu lub 3-5 w fazie luźnego kwiatostanu) powoduje, że niezależnie od liczebności i długości nalotu, co do zasady wymaga zwalczania chemicznego. Ponieważ chrząszcze żywią się pyłkiem kwiatowym, a pierwsze naloty mają miejsce w fazie pąkowania, aby dostać się do pożywienia insekty przegryzają pąki.

Uszkodzone pąki i kwiaty opadają pozostawiając na pędzie jedynie szypułki. Jeśli po nalotach następuje ochłodzenie, które przyhamuje wegetację roślin owady te powodują większe straty gdyż sytuacja taka powoduje przedłużenie okresu żerowania na pąkach. 

W momencie zakwitnięcia rzepaków szkodliwość słodyszka znacząco się zmniejsza.

W przypadku tego szkodnika, niezwykle ważny jest prawidłowy i bardzo dokładny monitoring plantacji. Informacje o szacowanym nalocie tego gatunku chrząszczy możemy łatwo uzyskać stosując sprawdzoną metodę „żółtych naczyń”. Jest to najprostszy sposób wstępnej oceny składu gatunkowego oraz liczebności owadów występujących na plantacji. 

W momencie zdecydowania się na zabieg insektycydem należy zwrócić szczególną uwagę na dobór środka ochrony roślin. Istotne jest, aby dobierane substancje aktywne były skuteczne w danych warunkach termicznych, ponadto w celu zapobieżeniu powstania zjawiska odporności należy stosować substancje z różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Przede wszystkim podczas zabiegu należy przestrzegać wytycznych zapisanych w etykiecie-instrukcji środka. Tabelę z insektycydami do zwalczania słodyszka rzepakowego w uprawie rzepaku ozimego znajdziecie poniżej.

 

Substancja aktywna

Nazwa handlowa

Dawka na ha

Optymalna temperatura stosowania

Fosforoorganiczny + pyretroid

Chloropiryfos + cypermetryna

Cyperpirifos, Klon Max, Nurelle D, Troll – wszystkie 550EC, Melia EC

0,6 l

15°C - 25°C

Fosforoorganiczne

Chloropiryfos

Actipir, Arlopyr, Cronus, Decore, Dursban, Insodex, Jetban, Klon, Owadofos Extra, Pyrifos, Raven – wszystkie 480 EC

0,6 l

Powyżej 15°C

Atena, Chlorop-Pro, Helios, Neptun, Pyrinex, Pyrisimex, Rook – wszystkie 480 EC

0,6 – 0,8 l

Cyren 480 EC

0,65 – 1,0 l

Dursban Delta 200 CS

1,5 l

Kloń 48 EC

0,6 l

Pyrinex 250 CS

0,75 – 1,0 l

Fosmet

Boravi 50 WG

1,0 – 1,5 kg

Malation

Fyfanon 440 EW

2,0 l

Etery arylo-propylowe

Etofenproks

Trebon 30 EC

0,2-0,3 l

Poniżej 20°C

Neonikotynoidy

Acetamipryd

Acetamip, Acetamip New, Acetamipryd, Kobe, Lanmos, Miros, Mospilan, Sekil, Stonkat – wszystkie 20 SP

0,08-0,12 kg

Obojętny termicznie

Grom, Piorun, Zeus – wszystkie 200 SL

0,08-0,12 l

Los Ovados 200 SE

0,12 – 0,25 l

Tiachlopryd

Biscaya 240 OD, Vima-Tiachloprid

0,3 l

Powyżej 10°C

Neonikotynoidy + pyretroidy

Tiachlopryd + deltametryna

Proteus 110 OD

0,5-0,6 l

10°C -25°C

Acetamipryd + lambda-cyhalotryna

Inazuma 130 WG

0,16-0,2 kg

Powyżej 5°C

Oksadiazyny

Indoksakarb

Avaunt 150 EC, Expicit 150 EC

0,17 l

5°C - 25°C

Pirydyny azometyn

Pimetrozyna

Plenum 500 WG

0,15 kg

Obojętny termicznie

Pyretroidy

Alfa-cypermetryna

A-Cyper, Alciper, Alfacyper, Alfastop, Astaf, Asteria, Cyper-Fas, Fastac, Fiesta, Rufous, Tak Tak – wszystkie 100 EC

0,1 – 0,12 l

Poniżej 20°C

Alfacypermetryna 10 EC, Proalfacypermetrin

0,1 – 0,12 l

Fastac Active 050 ME

0,2 – 0,3 l

Cypermetryna

Cyperkill Max, Cythrin, Sorcerer, Super Cyper, Supersect – wszystkie 500 EC

0,05 l

Sherpa 100 EC

0,25 – 0,3 l

Deltametryna

Decis, Deka, Desha, Poleci – wszystkie 2,5 EC

0,2 l

Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW

0,1 l

DelCaps 050 CS, DelTop 050 CS, DeLux 050 CS

0,08 – 0,1 l

Khoisan 25 EC

0,2 l

Patriot 100 EC

0,05 l

Scatto

0,3 l

Esfenwalerat

Sumi-Alpha 050 EC

0,25 l

Gamma-cyhalotryna

Rapid 060 CS

0,06 – 0,08 l

Lambda-cyhalotryna

Achilles, Bunt, Helm-Lambda, Spadix, Sutra – wszystkie 100 CS

0,06 l

Arkan, Judo, Karate Zeon, Kusti, LambdaCe, Ninja Wojownik – wszystkie 050 CS

0,12 l

Kaiso 050 EG, Kivano 050 EG Kaiso Sorbie

0,15 kg

Minori 050 EC

0,12 – 0,15 l

Nagomi 25 WG

0,25–0,3 kg

Sparviero

0,075 l

Tau-fluwalinat

Mavrik Vita 240 EW, Kaliber 240 EW

0,2 l

Zeta-cypermetryna

Alstar Pro, Ammo Super, Fury, Minuet, Titan – wszystkie 100 EW

0,1 l