PORADY EKSPERTÓW EURALIS

Zwalczanie chwastów jednoliściennych i samosiewów zbóż – obowiązkowo jesienią!

Zwalczanie chwastów jednoliściennych i samosiewów zbóż – obowiązkowo jesienią!

Rzepak ozimy w zmianowaniu ma swoje miejsce najczęściej po roślinach zbożowych stąd też często w jego uprawie pojawiają się samosiewy przedplonu, które niezwalczone jesienią mogą stanowić silną konkurencję o składniki pokarmowe, przestrzeń, światło oraz wodę

 

Fotografia 7. Niezwalczone chwasty jednoliścienne mogą mocno utrudnić prawidłową agrotechnikę rzepaku

 

Dodatkowym problemem takiego sposobu zmianowania może być pojawienie się w dużym nasileniu nieskutecznie zwalczanych w zbożach chwastów jednoliściennych takich jak: miotła zbożowa, perz, wiechliny i wyczyńce.

Długie, ciepłe jesienie, późno nadchodzące niskie temperatury w okresie zimowym, ewentualne niedogodne warunki panujące wczesną wiosną skłaniają do zastosowania herbicydów w terminie jesiennym. Obecnie do wyboru jest dość duża liczba preparatów, których składy oparte są na siedmiu substancjach aktywnych. (tab 1.)

Tabela 1. Wybrane graminicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym.

Substancja aktywna

Nazwa handlowa

Zwalczane chwasty

Dawka (l/ha)

Zalecany termin stosowania (faza BBCH)

chzalofop – P – etylowy

Leopard Extra 05EC

jednoroczne, samosiewy zbóż

0,7-1,0

12-30

perz, wiechlina roczna

3,0

14-16

Pilot Max 10EC

 Targa 10EC

Szogun 10EC

jednoroczne

0,4-0,5

12-25

samosiewy zbóż

0,35-0,4

12-25

perz, wiechlina roczna

1,0-1,5

14-16

Targa Super 05EC

jednoroczne

1,0

12-22

samosiewy zbóż

0,75

12-22

perz, wiechlina roczna

2,0-3,0

14-16

chizalofop – P – tefurylowy

Grapan Extra 40EC

Pantera 040EC

jednoroczne,

2,0

12-25

perz, wiechlina roczna

2,0

14-16

cykloksydym

Focus Ultra 100EC

jednoroczne, samosiewy zbóż

1,0-1,5

12-22

perz, wiechlina roczna

3,0

14-16

fluazyfop – P – butulowy

Fusilade Forte 150EC

jednoroczne

0,75-1,0

12-22

samosiewy zbóż

0,5-0,75

12-22

perz, wiechlina roczna

1,5-2,0

14-16

Trivko

jednoroczne

1,0-2,0

12-22

samosiewy zbóż

0,75-1,0

12-22

perz, wiechlina roczna

2,0-3,0

14-16

haloksyfop – R – metylu

Gallant Super 104EC

Perenal 104EC

jednoroczne, samosiewy zbóż

0,5

12-22

kletodym

 

Centurion Plus 120EC

Select Super 120EC

jednoroczne, samosiewy zbóż

0,8

12-22

propachizafop

Agil-S 100EC

Bosiak 100EC

jednoroczne

0,6-0,8

13-30

samosiewy zbóż

0,5-0,7

13-30

perz, wiechlina roczna

1,25-1,5

13-16

 

Do stosowania wraz z wybranymi graminicydami zaleca się stosowanie adiuwantów olejowych, które poprawiają skuteczność chwastobójczą i umożliwiają zmniejszenie dawki środka na hektar.

Walkę z chwastami jednoliściennymi w rzepaku należy podjąć już jesienią. Korzystne do ich wzrostu warunki powodują, iż stanowią one silną konkurencję dla rośliny uprawnej. Jesienny termin zabiegu jest korzystniejszy również z uwagi na to, że wczesną wiosną mogą panować niedogodne warunki do przeprowadzenia zabiegu zwalczania samosiewów zbóż. Wjazd w pole może być utrudniony po ewentualnych roztopach, opady również uniemożliwiają wykonanie oprysku w terminie. Dodatkowo zbytnie przesuwanie oprysku herbicydem sprawia, że rzepak staje się coraz bardziej, a chwasty coraz mniej wrażliwe na substancję aktywną. Kolejną istotną sprawą jest fakt, że temperatura nie obniża skuteczności działania tych środków, a efekty stosowania w przypadku późnojesiennych oprysków będą widoczne na wiosnę.