SIEW PASOWY

AGRO-
TOUR 2017
POKAZY POLOWE
ES Barocco
s i e w p a s o w y

W sierpniu 2017 roku firma Agro-Masz zorganizowała cykl pokazów siewu pasowego rzepaku ozimego ES Barocco.

Dzięki współpracy, już dwa miesiące później można było dokonać lustracji polowej, oceniając obsadę roślin, ich wielkość, stan fitosanitarny oraz wygląd ogólny plantacji.

Biorąc pod uwagę ogromną zmienność warunków glebowych, terminu siewu oraz różnorodność regionu, warto zwrócić uwagę na poszczególne wyniki badań.

CZARNOCIN

termin siewu: 11.08

rodzaj gleby:
gleba średniozwięzła, klasy 3B

warunki siewu:
bardzo dobre

wschody i obsada roślin:
40r/mkw

wygląd plantacji:
rośliny równomiernie rozmieszczone, prawidłowo wyrośnięte przed zimą

spostrzeżenia i sugestie:
widoczne niedobory azotu z uwagi na termin siewu i przebieg pogody jak również brak dodatkowego nawożenia tym pierwiastkiem.

Uprawa pasowa, rośliny bardzo dobrze wykształcone.

Mocne rośliny, widoczne niewielkie niedobory azotu.

KUTNO

termin siewu: 14.08

rodzaj gleby:
gleba średniozwięzła, klasy 3A

warunki siewu:
bardzo dobre, obfite opady deszczy poprzedzające siew

wschody i obsada roślin:
40r/mkw

wygląd plantacji:
rośliny dobrze wyrośnięte, prawidłowa architektura, równomiernie rozmieszczone na polu

spostrzeżenia i sugestie:
niewielkie niedobory azotu możliwe do zniwelowania jak również dokarmienie mikroelementowe celem zagęszczenia soków komórkowych przed zimą.

Mocne rośliny, widoczne niewielkie niedobory azotu.

Uprawa pasowa, rośliny bardzo dobrze wykształcone.

GĄDKI K/POZNANIA

termin siewu: 17.08

rodzaj gleby:
gleba raczej zwięzła, klasy 3A

warunki siewu:
siew przerwany przez deszcz, dokańczany następnego dnia, gleba nadmiernie wilgotna

wschody i obsada roślin:
25r/mkw

wygląd plantacji:
rośliny zróżnicowane pod kątem wielkości, miała na to wpływ pasowa presja samosiewów zbóż, na obsadę niewątpliwie miały wpływ warunki siewu.

spostrzeżenia i sugestie:
zastosowano fungicyd z grupy regulatorów wzrostu dzięki czemu plantacja powinna się wyrównać. Należało by wykonać dokarmianie dolistne mikroelementami.

Uprawa pasowa, widoczna wczesna duża presja samosiewów.

Wygląd systemu korzeniowego i części nadziemnej.

 

Niedobory boru, wielkość stożka wzrostu i systemu korzeniowego w uprawie pasowej.

PODGAJE K/PIŁY

termin siewu: 18.08

rodzaj gleby:
gleba lekka, kamienista, klasy 4A, 4B miejscami 5

warunki siewu:
niekorzystne, siew przeprowadzany po obfitych opadach i w trakcie deszczu

wschody i obsada roślin:
30 do 40r/mkw

wygląd plantacji:
warunki pogodowe uniemożliwiały terminowe wykonanie zabiegów agrochemicznych, widoczne zachwaszczenie które powinno zanikać. Rośliny równomiernie rozmieszczone na polu w fazie 8-10 liści, szyjka korzeniowa osadzona prawidłowo.

spostrzeżenia i sugestie:
zalecane dokarmianie dolistne makro i mikroelementowe celem poprawy tempa wzrostu, gleby lekki i duża suma opadów przemywa pierwiastki w dół profilu glebowego co utrudnia ich pobieranie przez młode rośliny.

Obsada po siewie w deszczu.

Późne zwalczanie chwastów, krzywo szyj polny jako problem lokalny.

 

Po lewej siew pasowy, po prawej siew uproszczony.

GOLUB-DOBRZYŃ

termin siewu: 21.08

rodzaj gleby:
gleba średniozwięzła, klasy 4A, 4B w dobrej kulturze

warunki siewu:
dobre, gleba wilgotna ale nie nadmiernie

wschody i obsada roślin:
równomierne, około 35r/mkw

wygląd plantacji:
rośliny równomiernie rozmieszczone na polu, prawidłowo wykształcone 10 - 12 liści, szyjka korzeniowa średnicy około 12 mm.

spostrzeżenia i sugestie:
co ciekawe nie występują zastoiska wodne na plantacji, należy wykonać zabieg fungicydowy z mikroelementami co pozytywnie wpłynie na zimotrwałość.

Wygląd roślin w systemie pasowym, późno zwalczane chwasty, efekty działania

Obsada roślin mimo zagłębienia terenu, brak zastoisk wodnych.

 

Wygląd plantacji.

MYSZENIEC K. PRZASNYSZA

termin siewu: 22.08

rodzaj gleby:
gleba średniozwięzła, klasy 3-4A, utrzymana w bardzo wysokiej kulturze

warunki siewu:
bardzo dobre, gleba wilgotna

wschody i obsada roślin:
równomierne, około 45r/mkw

wygląd plantacji:
rośliny równomiernie rozmieszczone na polu, bardzo mocno wyrośnięte. Gleba obficie nawożono Korzeńcem co ma wpływ na intensywny wzrost.

spostrzeżenia i sugestie:
rośliny nadmiernie wyrośnięte, nie wykonano zabiegu regulacji łanu co należy przeprowadzić bezwzględnie. Stożek wzrostu osadzony jest prawidłowo ale to ostatni moment na zastosowanie mocnego regulatora. Na plantacji nie obserwuje się absolutnie żadnych niedoborów.

Nadmiernie rozrośnięta plantacja, brak regulacji wzrostu.

Osadzenie stożka wzrostu mimo braku regulacji i nadmiernemu wzrostowi

 

Zaawansowana faza rozwojowa i wielkość roślin.

OLEŚNICA

termin siewu: 25.08

rodzaj gleby:
gleba średniozwięzła klasy 3A-3B

warunki siewu:
bardzo dobre, gleba wilgotna

wschody i obsada roślin:
równomierne, 30r/mkw

wygląd plantacji:
rośliny równomiernie rozmieszczone na polu, widoczne nie wielkie niedosiane place - błąd przy wykonywaniu siewu, plantacja bardzo dobrze rokuje

spostrzeżenia i sugestie:
wykonano wszystkie zabiegi zalecane na jesieni, rośliny bardzo dobrze przygotowane do zimowania

System pasowy.

Wzrost systemu korzeniowego, z lewej system uproszczony z prawej system pasowy. Brak nadmiernego uwilgotnienia gleby w czasie wzrostu.

 

Wygląd plantacji, z lewej system pasowy z prawej system uproszczony.

BUDZISZÓW WIELKI K.LEGNICY

termin siewu: 29.08

rodzaj gleby:
gleba zwięzła klasy 2-3A

warunki siewu:
gleba wstępnie uprawiona broną talerzową, warunki dobre choć widoczne zbrylenie

wschody i obsada roślin:
nierównomierne, 20-25-30 roślin/mkw zależnie od miejsca

wygląd plantacji:
rośliny zróżnicowane pod kątem wielkości, zbrylenie gleby przełożyło się na jakość wschodów. Widoczne duże żerowanie ślimaków co najmocniej odbiło się na obsadzie. Do końca wegetacji jesiennej rośliny powinny się wyrównać.

spostrzeżenia i sugestie:
w tego typu systemach i w warunkach obfitych opadów deszczu należy często monitorować ślimaki, granulaty ślimakobójcze są tylko do pewnego stopnia odporne na rozmywanie, co jest warunkiem skutecznego zwalczania agrofaga. Preparaty znacznie różnią się w tym zakresie, jednym z najbardziej trwałych a przez to skutecznych jest preparat Allowin 04GB który cechuje się również doskonałą smakowitością, chętniej pobierany jest przez szkodnika i gwarantuje wyższą skuteczność.

Efekty żerowania ślimaków.

Sprawca uszkodzeń i braku obsady.

 

Wygląd systemu korzeniowego, faza rozwojowa i wygląd roślin.